Címlap

47. kérdés: Mégis nincs-e velünk Krisztus a világ végezetéig, amint azt nekünk megígérte?

Felelet:
Krisztus valóságos ember és valóságos Isten; ennélfogva emberi természete szerint nincs többé a földön, de istensége, felséges volta, kegyelme és Szentlelke szerint soha sincs távol tőlünk.

Ez a nagy különbség a mohamedánizmus és a keresztyénség között. Mohamed azt mondta a tanítványainak, hogy ha meghal, a tanítása velük marad. Krisztus azt mondta: „Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,20). Krisztus nem csak egy tanítást hagyott reánk, nem csak egy ideológiát, nem csak egy gondolkodási módot, hanem személyes kapcsolatban marad velünk, hogyha hiszünk benne, és segítségül hívjuk. A személyes kapcsolatot a Szentlélek erejéből, a hit által érezhetjük. Ezért kell olvasnunk sokat a Bibliát, és ezért kell járnunk a templomba, és imádkoznunk, hogy közel juthassunk Őhozzá, és érezzük meg ezt az ő személyes szeretetét.