Címlap

48. kérdés: Nem válik-e el ily módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet van?

Felelet:
Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan és mindenütt jelenvaló lévén, ebből szükségképpen következik, hogy noha az isteni természet a magára öltött emberi természeten kívül is létezik, mindazonáltal abban magában is benne van, és azzal személy szerint egyesülve marad.

Képzeljetek el egy rádióadót. Egy rádió antennájában benne van a rádió sugárzó üzenete. Az antennán kívül is mindenhova elmegy ez az üzenet. A rádióhullám nem válik el az antennától, hanem abból árad szerteszét. Éppen így Krisztus isteni természete mindenüvé kiárad anélkül, hogy az ő lényegét ez megzavarná.