Címlap

50. kérdés: Miért teszed hozzá, hogy ő Istennek jobbján ül?

Felelet:
Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ezzel megbizonyítsa, hogy ő az ő Anyaszentegyházának Feje, aki által igazgat az Atya mindeneket.

A jobb oldalon való ülésnek szimbolikus jelentősége van. Ha valakivel együtt megyünk, és meg akarjuk tisztelni, akkor jobb oldalunkra engedjük. Hogyha díszebédet adunk, akkor ha valakit meg akarunk tisztelni, a jobb oldalunkra ültetjük. A jobb oldalon ülés tehát megtiszteltetést jelent. Hogy Jézus Krisztus az Atya jobbján ül, ez azt jelenti, hogy ő ott megtiszteltetésben van mint anyaszentegyházának a feje, aki által igazgat az Atya mindeneket.