Címlap

55. kérdés: Mit értesz a szentek közösségén?

Felelet:
Először azt, hogy a hívők egyenként és együttesen mind tagok az Úr Krisztusban, s minden ő javaiban és ajándékaiban részesek. Másodszor, hogy mindenki kötelességének kell ismerje, hogy ajándékaival a többi tagok javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon.

Régebben a szentek egyességét mondták. Először azt mondja a Káté, hogy egyenként és együttesen mind tagok vagyunk az Úr Krisztusban, s minden ő javaiban és ajándékaiban részesek. Ezért mindenkit testvérünknek kell néznünk. Mindenkiért meghalt Jézus Krisztus, mindenkit szeretett, és ezért nekünk is mindenkit szeretnünk kell, és nem szabad egyik embernek lenéznie a másikat, sőt mindenki kötelességének kell ismerje, hogy ajándékaival a többi tagok javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon. Tehát a szentek közössége nem azt jelenti, hogy Szent Józsefnek, Szent Péternek vagy Szűz Máriának, Szent Bonifáciusnak a közössége, hanem azoknak a közössége, akikért meghalt Jézus Krisztus, akik megbánták a bűneiket, Istenhez tértek, és még akkor is, ha bűnösek, igyekeznek tiszta életet élni, életüket Istennek szentelni, mert Ő megbocsátott nekik, és elhívta őket szép, igaz szolgálatra, keresztyéni életre az emberek között. Kegyelemből vagyunk szentek. Megszentel Isten. Pál apostol a sok bűnnel terhelt korinthusi gyülekezetet így szólítja meg: Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek. Ez azt jelenti, hogy mi Jézus Krisztusban vagyunk megszenteltek, Ő volt a tökéletes, a szent, az igaz, de hogyha mi hiszünk benne, akkor Őáltala bennünket is úgy néz Isten, minthogyha nem vétkeztünk volna, nekünk is megbocsát Isten, s az Ő szentségét reánk hullatja. Ez bennünket hálára és alázatra kell hogy indítson és arra, hogy teljes erővel igyekezzünk a Krisztus szerinti életre, kötelességünknek érezzük, hogy a többi tagok javára és üdvösségére örömmel és készséggel szolgáljunk. Ezért nagy tévedés az, amikor a magukat megtértnek valló emberek a többieket lenézik, és csak magukkal törődnek. Az igazán megtért keresztyén ember Isten dicsőségére másokat szolgál szeretetben.
Isten sok ajándékot ad nekünk. Van, akinek a vigasztalás ajándékát adja, van, akinek jó eszet ad, és lesz belőle orvos vagy ügyvéd vagy lelkipásztor vagy politikus, de akkor se felejtse el, hogy a többi tagok javára kell szolgálnia. Isten arra tanít bennünket, hogy egymást felemeljük, segítsük és az egész népünket Istenhez vigyük közelebb, mert ez is reánk bízatott, és mindezt készséggel és örömmel tegyük. Isten nem olyan keresztyén egyháztagokat akar, akik minden munkától húzózkodnak, és akik nagy nehezen segítenek embertársaikon, hanem olyanokat, akik örülnek annak, ha jót tehetnek, ha segíthetnek valakin. A szentek közössége a láthatatlan egyház, azoknak a közössége, akik komolyan követik Jézus Krisztust, neki adták az életüket, és ez látszik is a mindennapi forgolódásukon.