Címlap

62. kérdés: És jó cselekedetünk miért nem lehet igazsággá Isten előtt, vagy annak valamelyes részévé?

Felelet:
Azért, mert annak az igazságnak, mely Isten előtt megállhat, vétek nélkül valónak, tökéletesnek és Isten törvényével mindenben egyezőnek kell lennie. Ámde a mi legjobb cselekedeteink is ebben az életben mind tökéletlenek és bűnökkel fertőzöttek.

A megigazulás kérdésében a különböző keresztyén egyházak felfogása eltér egymástól. Pl. a katolikus egyházban nagyon hangsúlyozzák az érdemszerző jó cselekedeteket. Mi a Szentírásból azt tanultuk, hogy jó cselekedeteink nem az érdemszerzés vágyából, hanem Isten iránti hálából kell hogy fakadjanak. Ha valami jót teszünk, csak azért tehetjük, mert Isten nekünk erre lehetőséget adott. Az érdem az övé, és nem a miénk. Ha Ő engem megsegített, én is megsegítek mást, de anélkül, hogy én ezzel dicsekednék. Ezért nálunk nincs érdemszerző jó cselekedet, csak hálaadó jó cselekedet.