Címlap

65. kérdés: Mivel egyedül a hit tesz Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé, honnan származik ez a hit?

Felelet:
Szentlélektől, ki azt a szent evangélium prédikálása által szívünkben felgerjeszti, és a szent sákramentumokkal való élés által bennünk megerősíti.

Mit jelent az a régi magyar szó, hogy gerjeszteni? A tüzet gerjesztik. Amikor szinte elaludna, akkor fújják, hogy fellobbanjon újra a láng. Tűzgyújtásnál is gerjesztik a tüzet: fújják a meggyúlt kicsi lángocskát, hogy nagyobb erőre kapjon. Isten is így gyújtja szívünkben a hitet az evangélium prédikálása által, a sákramentumokkal való élés által pedig megerősíti lelkünkben. A hitre jutást úgy kell elképzelnünk, mint a tavasz érkezését. Tavasszal napsugár hull a földre, Isten meleg esőket ad, olvad a hó, eltűnik a hideg, s a fák egyszerre rügyezni kezdenek. Isten is így hullatja az emberi szívre az Igét, adja a Szentlélek melegét, s egyszer csak megmozdul a szív: rügyezni kezd, s kinyílik benne a hit virága. Szent és csodálatos titok ez, mint maga az élet. Nem tudjuk megmagyarázni, csak tapasztaljuk.