Címlap

66. kérdés: Mik a sákramentumok?

Felelet:
Látható szent jegyek és pecsétek, melyeket Isten azért szerzett, hogy az azokkal való élés által az evangélium ígéretét velünk annál inkább megértesse és megpecsételje, tudniillik azt az ígéretét, hogy ő Krisztus keresztfán való egyetlenegy áldozatáért kegyelemből közülünk kinek-kinek bűnbocsánatot és örökéletet ajándékoz.

Sákramentum azt jelenti magyarul, hogy szent dolog. A sákramentum szent jegy és pecsét, ami által Isten mindig eszünkbe juttatja és megerősíti azt, hogy Jézus Krisztusért bűnbocsánatot és örökéletet ad nekünk. Minden sákramentumnak van egy jegye s van egy pecsétje. A keresztség sákramentumának a jegye: a víz, az úrvacsora sákramentumának a jegye a kenyér és a bor. (A jegy az, amit látunk.) De mindegyik jegyhez hozzá van kapcsolva egy ígéret. A keresztséghez az, hogy aki megkeresztelkedik, az üdvözül, az úrvacsorához is az üdvösség: a bűnbocsánat és az örökélet ígérete. A prédikációt hallgatjuk. Ez a hallható Ige. A sákramentumot látjuk, ezért látható Igének is szoktuk nevezni. Miért van szükség a sákramentumokra, a látható Igére? Ha a háború ideje alatt valaki messze elkerült hazulról, vagy fogságba esett idegen földön, milyen nagy dolog lehetett számára, ha magával vihette a feleségének, édesanyjának, esetleg a gyermekének a fényképét, vagy kaphatott postán egy ilyen képet. Különben is szerette a feleségét, gyermekét, édesanyját vagy bármely hozzátartozóját, de amikor évek múlva egy fényképet kapott, azt elnézte sokáig, nagyon sokat jelentett számára, és gondolatban hazavitte, közel az övéihez. A sákramentum is ilyen fénykép. Az úrvacsorában a kenyér és a bor lelki értelemben vett fényképe Jézus Krisztus megtöretett testének és kiontatott vérének. A keresztség is ilyen lelki fényképe a Jézus vérének, szeretetének és a bocsánatának, amivel tisztára mossa a mi lelkünket.
Mit jelent az, hogy a sákramentum pecsét is? Ha kapunk egy levelet, amiben felszólítanak, hogy bizonyos ügyben jelenjünk meg a bíróságon, akkor ha az valóban hivatalos felszólítás és nem csak egy magánlevél, le van pecsételve. A pecsét, a bélyegző azt jelenti, hogy az iratban foglalt dolog hivatalos, biztos, garantált. A sákramentum pecsét, garancia Isten ígéretére nézve.