Címlap

67. kérdés: Arra valók-e tehát az Ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányozzák?

Felelet:
Igenis arra valók, mert Szentlélek az evangéliumban tanítja, a szent sákramentumokkal pedig erősíti, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztus egyetlenegy áldozatában rejlik, amely miérettünk a keresztfán ment végbe.

Arra valók, mert ezek mind arra mutatnak, hogy Jézus Krisztus mit tett érettünk, és így hitünket Őhozzá kapcsolják.