Címlap

68. kérdés: Hány sákramentumot szerzett Krisztus az Újszövetségben?

Felelet:
Kettőt: a szent keresztséget és az Úr szent vacsoráját.

Vannak egyházak, amelyekben több sákramentum van. A katolikus egyháznak hét sákramentuma van, azért is mondják azt, hogy hétszentség. Ott sákramentum a házasság, a papi nőtlenség, a gyónás és még mások. Mi azonban sákramentumnak csak azt fogadjuk el, amit Jézus Krisztus rendelt, és amihez hozzákapcsolta a bűnbocsánat és az örökélet ígéretét. A házasság például szent dolog, komolyan kell venni, és hűségesnek kell benne maradni, de a házassághoz nincs hozzákötve az az ígéret, hogy ha valaki megházasodik, annak Isten megbocsát, és örökéletet ad. Ha valaki megházasodik, vagy nem házasodik meg, attól függetlenül üdvözülhet vagy elkárhozhat. A bűnbocsánat és az üdvösség ígérete csak a keresztséghez és az úrvacsorához kapcsolódik.