Címlap

69. kérdés: Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten a keresztségben arról, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlenegy áldozata neked javadra szolgál?

Felelet:
Úgy, hogy a vízzel való külső leöntést maga Krisztus rendelte, és egyúttal azt ígérte, hogy az ő vére és Lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet oly biztosan lemossa, mint amilyen bizonyosan leviszi külsőleg a test szennyét a víz, amellyel megmosakodom.

A keresztség vize szent jelkép. Amiképpen a víz megmossa a testünket, ha megmosakodunk benne, éppen úgy Jézus Krisztus vére, bocsánata, értünk való halála, szenvedése tisztára mossa a mi lelkünket. Ha így van, akkor jelent-e valamit kereszteléskor a kiöntött víz mennyisége? Nem jelent semmit sem, hiszen csak jelkép. Az őskeresztyének idejéből származó iratokból olvassuk: az is megtörtént, hogy a sivatagban kellett megkeresztelni valakit, ahol nem volt víz. Akkor leástak a földbe addig, amíg kaptak egy kis nedves homokot, és azzal kereszteltek. Nem az anyag mennyisége számít, hanem Jézus Krisztus érettünk való halála és ígérete. A keresztség azt példázza, amit a Jelenések könyvében olvasunk: „És a Jézus Krisztus minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által” (Jel 1,5). A keresztség erre emlékeztet. Ezenkívül a keresztség beiktatás is a keresztyén anyaszentegyházba. Jegy a lelkünkön, hogy Krisztuséi vagyunk.