Címlap

71. kérdés: Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével oly bizonyosan megmos, mint ahogy a keresztség vize megmos bennünket?

Felelet:
A keresztség szereztetési Igéjében, ahol így szól: „Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében”.

„Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.” Ez ígéretet másutt is ismétli az Írás, mikor a keresztséget újjászületés feredőjének és bűneink elmosatásának nevezi.
Figyeljük meg, hogy a keresztség szereztetési Igéjéhez hozzá van kötve az üdvösség ígérete: Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.