Címlap

82. kérdés: Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, kik tudományukkal és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek?

Felelet:
Nem: mert ez Isten szövetségét sértené meg, és az ő haragját felgerjesztené az egész gyülekezetre.

Éppen ezért a keresztyén egyház kötelessége, hogy a Krisztus és az apostolok rendelése szerint, a kulcsok hatalmával, az ilyeneket kizárja, amíg életüket meg nem jobbítják.
A felelet tehát az, hogy nem. Jól figyeljük meg a kérdést. Nem arról van szó, hogy bocsátható-e az Úr asztalához bűnös ember, hanem olyan bűnös ember, aki nem bánja meg a bűnét, és hitetlenül veszi az úrvacsorát, aki tudatosan Isten gyalázatára, Istent sértve él. A Káté azt mondja, hogy az ilyeneket a kulcsok hatalmával ki kell zárni az úrvacsora közösségéből, amíg életüket meg nem jobbítják.