Címlap

90. kérdés: Mi az új ember megelevenítése?

Felelet:
Istenben való szívbéli öröm Krisztus által, és az Isten akarata szerint való minden jó cselekedetben gyönyörködő szeretet.

A magyarázatot lásd a 88. kérdésnél.