Címlap

91. kérdés: Melyek azok a jó cselekedetek?

Felelet:
Csak azok, amelyek igaz hitből vannak, Isten törvényének megfelelőek és az ő dicsőségére történnek, nem pedig azok, amelyeket mi gondolunk jónak, vagy amelyek emberi rendelésen alapulnak.

Az emberi rendelésen alapuló jó cselekedeteket az emberi törvény foglalja össze. Az önmagában még nem jó cselekedet, hogy eleget teszek az emberi törvénynek, az állam törvényeinek. A jó cselekedet az, ami már túl van a világi törvényen és a saját dicsőségem keresésén is. Ha adok a koldusnak egy bizonyos összeget, s aztán eldicsekszem vele, hogy én annak a koldusnak most is mennyit adtam, az milyen hálás lehet nekem, akkor én jó cselekedetet követtem el? Nem, mert nem az Isten törvénye szerint adtam, nem szeretetből adtam, nem az Isten dicsőségére adtam, hanem azzal az összeggel magamnak vásároltam dicsőséget. Az adományom akkor jó cselekedet, ha megsajnálom azt a koldust, s amikor neki adok, arra gondolok, hogy a jó Isten nekem is adott, és megköszönöm neki, hogy most én is adhatok valakinek valamit. Hálából adok, és nem a magam dicsőségét keresem.