Címlap

92. kérdés: Melyik Istennek törvénye?

Felelet:
És szólá Isten mindezeket az Igéket:

I. parancsolat. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem.
II. parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad- és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják.
III. parancsolat. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
IV. parancsolat. Megemlékezzél a nyugalom napjáról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek nyugalomnapja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van: mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a nyugalom napját és megszentelé azt.
V. parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.
VI. parancsolat. Ne ölj.
VII. parancsolat. Ne paráználkodj.
VIII. parancsolat. Ne lopj.
IX. parancsolat. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
X. parancsolat. Ne kívánd a te felebarátod házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.
Amikor a pusztai vándorlás idején Mózes felment a Sinai hegyre, másképpen a Hóreb hegyére, megkapta Istentől a Tízparancsolatot. Negyven nap és negyven éjjel volt fent a hegyen. A két kőtáblára írt Tízparancsolatban Isten akaratát lehozta a hegyről. (Olvassuk el a Szentírásból a Tízparancsolat kibocsátásának a történetét: 2Móz 19,1–20,21.) Hogyan kell néznünk a Tízparancsolatot? Ha autóval utazunk, látjuk az utakon az útjelző táblákat. Azok jelzik: figyelem, vigyázni kell, útkereszteződés, lámpa következik, csak a zöld jelzésnél lehet átmenni, sebességkorlátozás stb. Ezeket az útjelző táblákat nem azért tették az út szélére, hogy bosszantsák vele a sofőröket, hanem azért, hogy megkönnyítsék az autóval való járást. Természetesen lehet úgy is autót vezetni, hogy nem törődöm ezekkel az útjelző táblákkal, átmegyek az úton, amikor a szemafor pirosat jelez, de így előbb-utóbb karambolozni fogok, összetörik az autóm, és lehet, odavész az életem is. Isten az emberi élet útjára tíz útjelző táblát tett. Ez a Tízparancsolat. Isten ismeri jól az életet, mert Ő teremtette, és Ő adja hozzá a tanácsot és a törvényt is. Nem azért adta a Tízparancsolatot, hogy bennünket ugráltasson, hanem azért, hogy ha arra figyelünk és azokat betartjuk, akkor a nagy kirándulás a földi életben sikerülni fog, s akkor célhoz érkezünk: bejutunk az örökéletbe is.