Címlap

107. kérdés: Elég-e hát, ha így senkit meg nem ölünk?

Felelet:
Nem elég, mert mikor Isten az irigységet, gyűlölséget és haragot kárhoztatja, ezzel azt is kívánja, hogy a mi felebarátunkat úgy szeressük, mint magunkat, hogy iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg róla elhárítsuk, és ellenségeinkkel is jót tegyünk.

Jézus azt mondja Máté evangéliuma 5,43. és következő verseiben: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.” 46. vers: „Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-é? És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-é?” Ha csak azokat szeretjük, akik bennünket szeretnek, akkor még mindig csak üzletelünk. Adok egy kis szeretetet, hogy kapjak egy kis szeretetet, adok békességet, hogy kapjak békességet, segítek valakit, hogy az is segítsen rajtam. Ez még nem krisztusi élet, ez még csak üzlet, legfeljebb egy jóindulatú üzlet. Az igazi Krisztus szerinti élet az, amikor jót teszek, és nem várom, hogy visszafizessék. Nem elég nem ölni, hanem védeni és segíteni kell az életet.