Címlap

109. kérdés: Csak a házasságtörést és a más efféle förtelmet tiltja-e Isten e parancsolatban?

Felelet:
Mivelhogy testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt Isten minden tisztátalan cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat, és mindazt, ami erre ingerelhetne.

Ne paráználkodj. Mit jelent paráználkodni? Jelenti a házasságon kívüli nemi életet. Isten nem azért adta nekünk ezt a parancsolatot, mintha különösképpen ugráltatni szeretne vele bennünket, hanem azért, hogy megvédje az életünket. A szexuális élet olyan, mint a tűz. A tűz lehet áldás is. Hogyha jó helyen rakják a tüzet, akkor télen melegíti a szobát, lehet vele ebédet főzni, teát készíteni, világítani. De ha rossz helyre rakják a tüzet, például tudatlan gyermekek az ágy alá, akkor felgyúl az egész ház. A nemi élet is ilyen. Isten azért adta, hogy boldoggá tegyen vele bennünket. Ezért adta a szerelmet, az udvarlás idejét is, hogy egymást megismerjük, megszeressük, és azután a házasságot, hogy benne együtt éljünk, gyermekeink szülessenek, és családunk legyen. De jól kell tudnunk azt, hogy a szexuális élet tüzét hová rakjuk, nehogy felgyúljon tőle az egész ház, és tönkremenjen az egész életünk.
Vannak nemi betegségek, mint a vérbaj, és aki nem vigyáz magára, az felszedi előbb-utóbb, és a gyermekeit vagy az unokáit is megmérgezi vele. A vérbajnál még veszélyesebb az AIDS, ami nagyon hamar tönkreteszi az emberi életet. Ez mind olyan utakon terjed, ahol nem tartják be az Isten törvényeit. Mert akik házasságban és hűségben élnek, szeretik egymást, és nem élnek mással, azok nem kapják meg ezeket a betegségeket. Ma az orvosok is azt mondják, hogy az AIDS ellen az egyedüli biztos védekezés a hűséges házastársi élet.
De a hűséges házastársi élet az ember boldogságát is jelenti, mert ha valaki megcsalja a társát, az előbb-utóbb kiderül, következnek a feszültségek, a viták, a válás, és árván marad a gyermek, tönkremegy a családi boldogság. Az igazi házaséletről azt mondja a Szentírás, hogy „lesznek ketten egy testté”, a két élet egészen egybeforr. Azok, akik igazán szeretik egymást, sokszor szinte még hasonlítanak is egymásra. A gondolkozásuk is nagyon sokszor egyforma lesz, és csak együtt tudnak boldogok lenni, a két élet egészen egybeforr.
Most divat lett a szexuális életet filmekre kivinni. Ez ízléstelen dolog. Az Úr Jézus azt mondta: „Ne dobjátok drágagyöngyeiteket a disznók elé, hogy visszafordulva meg ne tapossanak titeket.” Az, hogy én szeretem a társamat, vagy valakibe szerelmes vagyok, és ő szeret, az Isten ajándéka, az egy drágagyöngy, amit meg kell őriznem szépnek, tisztának, egy kicsit szentnek, mert az igazi szerelem mindig több, mint a puszta szexualitás. Igazán boldoggá kell tennem azt, akit szeretek. Sokan ezt úgy gondolják el, hogy a házasság előtt is együtt élnek. Igen, de ha én valóban szeretem a másikat, akkor a becsületét is igyekszem megőrizni. És ha valóban szeretem, akkor nem szégyellem megmondani Isten és emberek előtt, hogy szeretem, és vele akarok élni. És ez a házasság. Hogyha pedig nem vagyok képes ezt megmondani, és nem tudom még biztosítani neki a házaséletet, akkor ne vegyem el a tisztaságát, és ne tegyem tönkre, mert nem tudom, hogy mi következik ebből. Lehet, hogy állapotos lesz, és holnap engem elüt egy autó, s akkor ő ottmarad a gyermekével.
Egyszer a börtönben elmondta egy fiatalember, hogy nagyon szeretett egy kislányt, aki még csak alig 15 éves volt, ő pedig 17. A barátai biztatták, hogy éljen együtt ezzel a lánnyal. Ő nem akarta, de végül mégis rávette magát, és a lánytól követelte, hogy aludjon vele együtt. A lány sírt, nem akarta megtenni, és könyörgött: Tudod, hogy én szeretlek téged, de ne vedd el az én tisztaságomat, engedd, hogy boldogan menjek férjhez és igazi menyasszony legyek. De ő megkötötte magát és azt mondta: Ha nem adod meg magad, akkor elhagylak, és nem jövök többet hozzád. Végül a lány megadta magát, együtt éltek, és rá egy hétre (ez a diktatúra idején, a magyar forradalom után volt) letartóztatták a fiatalembert. A börtönben sírva mondta el, hogy életében egyetlen valaki szerette igazán, ez a lány, és ezt a lányt is tönkretette, mert lehet, hogy a lány állapotos lett, ő el van ítélve 15 évre, és mi lesz vele, amíg ő kiszabadul a börtönből. Tönkretette a lánynak a becsületét és az életét. Ezért, ha igazán szeretünk valakit, akkor meg kell őriznünk a házasság előtt tisztának, hogy akkor aztán igazán zavartalanul és boldogan élhessünk vele együtt.
Azonban a Ne paráználkodj parancsa nem csak a testre, hanem a lélekre is érvényes, hogy ne legyen parázna a beszédünk, az egész modorunk, viselkedésünk, gondolatunk, vágyunk. Nagyon sok film éppen ennek mond ellent, és mind erre ingerel, de az igazi Krisztus-követő igyekszik megtartani a gondolatait is tisztának, és tudja azt, hogy a szexuális élet az Isten ajándéka, ami arra szolgál, hogy boldog, szép családi életünk legyen. Abban a percben, ahogy ettől elszakadunk, saját magunkat tesszük tönkre és raboljuk meg az igazi örömöktől. Mert ha egy leány együtt él valakivel, akkor annak már nyoma van. Mindenik fiú szeretne elvenni egy tiszta életű leányt, és ha előbb-utóbb, a házasságnál kiderül, hogy az mással élt, akkor már kétségek merülnek fel a fiú lelkében, s már nem tudnak olyan boldogok lenni, mint ha együtt kezdték volna meg az életet ilyen értelemben is. Sokszor a fiatalok másképpen gondolkoznak. Azt hiszik, hogy dicsőség megrontani egy lányt. De gondoljátok el, hogy mi lenne, ha a ti húgotokkal csinálná ezt valaki, aztán kikacagná és otthagyná. Vajon nem lobbannátok-e haragra?
A mások házaséletét is tisztelnünk kell. Nem szabad megrontani azzal, hogy elcsaljuk a más feleségét, férjét. Egy kirakatban láttam egyszer egy nagyon olcsó ruhát. Bementem és megkérdeztem, hogy miért ilyen olcsó, és megmutatták, hogy hátul valahol kiszakadt és megstoppolták. Ezért az ára lement. Ilyen az emberi élet is. Hogyha a becsületünket, a hűségünket feladjuk, s aztán bocsánatot kérünk egymástól (meg is lehet és meg is kell bocsátani egymásnak), az élet már nem lesz olyan boldog, mint azelőtt volt, mert már „stoppolt” élet. Vigyázzatok, hogy a ti boldogságotok a házasságban soha ne legyen ilyen stoppolt boldogság.
Az is fontos, hogy a házasságra tudatosan készüljetek. Nemsokára társat fogtok magatoknak választani, és attól függ a jövendő házaséletetek és a boldogságotok, hogy milyen társat választotok. A társválasztást nagyon meghatározza a környezet, a baráti kör is. Ha egy részeges, hazug, parázna barátod, barátnőd vagy baráti köröd van, akkor abból a baráti körből fogsz megszeretni valakit, mert azzal a baráti körrel jársz össze. És akkor lesz majd neked is egy részeges, parázna, hazug, tolvaj, tisztátalan lelkű társad. Amikor megszeretted, akkor már nehéz szakítani vele, mert a szerelem vak, nem látja úgy a másiknak a hibáit, ahogyan látni kellene. Ezért nagyon fontos az, hogy milyen társaságban mozogtok. Ha jó a társaságotok, ha van ifjúsági kör, IKE-csoport, IKE-konferencia, akkor mégis nagyobb a valószínűsége annak, hogy olyan társat kaptok majd magatoknak, aki szép életet szeretne élni. Mert az Isten közelében, az IKÉ-ben, az ifjúsági bibliaórákon, IKE-konferenciákon azok vannak, akik az Isten szerinti szép életre vágynak.
Fontos kihasználni az udvarlás idejét is. Az udvarlás és a jegyesség ideje nem a testi együttélés alkalma kell hogy legyen, hanem annak a lehetősége, hogy bebarangoljátok az egymás lelkét, különböző kérdéseket felvessetek egymásnak, hogy lássátok, hogyan gondolkozik a másik azokról a dolgokról, amelyek neked fontosak, mert egy életen keresztül fogsz és nemcsak a testével, hanem a lelkével is együtt élni. És sokszor a lelke is megkeseríthet. Ha te hiszel, és ő nem hisz, ha te szereted az irodalmat, ő kikacagja, ha te szereted a sportot, ő gyűlöli, az már mind súrlódási felület. Ha te szeretsz templomba járni, de ő inkább a vendéglőbe szeretne menni, ha te szeretnéd, hogy szép otthonotok legyen, és rendben legyen minden, ő pedig nem szereti rendezni a lakást, és nem tart tisztaságot, akkor megint nem lesztek boldogok. Mindent meg kell beszélnetek egymással, hogy mielőtt elindulnátok az életbe, már tudjátok, kivel fogtok élni.
Ebből a nagy világból ad nekünk egypár négyzetmétert Isten, az otthonunkat. Azt boldogtalannak vagy boldognak mi rendezzük be. Ezért idejében meg kell gondolni, hogy kivel és milyennek építjük fel, hogy ott veszekedés, durvaság, hazugság vagy pedig szeretet, jóság, öröm és béke legyen. Meg kell egymással beszélnetek a gyermekvállalás kérdését is, hogy ne éljetek majd együtt egy olyan asszonnyal, aki megöli a gyermekét a szíve alatt, hanem olyannal, aki igazi édesanya lesz. És ne éljetek együtt egy olyan férfival, aki nem szereti a gyermekeket, hanem olyan legyen majd a férjetek, hogy szeresse, dolgozzon értük, és szeressen benneteket.
Hogy mindezt meg tudjátok valósítani, ahhoz szükséges, hogy tiszta legyen a lelketek és tiszta lelkű társat keressetek. Ezért mondja a 109. kérdés felelete: Mivelhogy testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért őrizzétek meg a lelketeket. Mert úgy van írva a Szentírásban: „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”