Címlap

113. kérdés: Mit tilt a tizedik parancsolat?

Felelet:
Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek csak egy parancsolata ellen is, hanem mindenkor teljes szívünkből gyűlöljünk minden bűnt és gyönyörködjünk minden igazságban.
A tizedik parancsolat így szól: Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a te felebarátodé.

A tizedik parancsolat így kezdődik tehát: Ne kívánd. A mások javainak az elkívánásáról van itt szó. Ehhez hozzátartozik az irigység is. Irigylem a másikat, mert van neki háza. És mert irigylem a másikat, hogy háza van, megpróbálok lopni, csalni vagy őt megcsalni, hogy nekem is olyan házam legyen, mint neki. Irigylem a másikat, mert szebb felesége van, és megpróbálom elhódítani a feleségét s elrabolni tőle. Elcsalom a másik szolgáját, szolgálóleányát. Irigylem, hogy a szomszédomnak több állata van, s ha már nekem nem lehet, hát inkább azt kívánom, dögöljön meg a szomszéd kecskéje is. Irigyelek mindent, ami a felebarátomnak van és nekem nincs. Ide lehetne sorolni azt, hogy ne kívánd a televízióját, a vállalkozását, az autóját és így tovább. Ha kívánom mindazt, ami a felebarátomé, akkor nem csak felebarátom ellen vétkezem, de a magam életét is boldogtalanná teszem. Jakab apostol közönséges levele 1,14–15. versében azt olvassuk: „Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván, halált nemz.” Ez így van: először jön a kívánság. Megkívánom a másik gazdagságát, s megfogan bennem a gondolat, hogy én is olyan gazdag legyek. De mert becsületes úton hirtelen nem tudok olyan gazdag lenni, esetleg lesz belőlem egy tolvaj vagy egy szélhámos. A kívánság miatt megfogant a bűn. Elkövetek egy bűnt, amely eredetileg kívánság volt bennem. Azután a bűn halált nemz, vagyis hozza a szerencsétlenséget. Bekerülök a börtönbe, elvesztem a szabadságomat, a becsületemet. Vagy valakit gyűlölök, szeretném, hogy elpusztuljon. De először nem merem megtenni, csak a kívánság van bennem. Aztán egyszer egy mulatóhelyen berúgok, elvesztem az önkontrollomat, és mivel bennem van a kívánság, nekimegyek a másiknak, és esetleg úgy megütöm, hogy meghal. A kívánság megfogant, bűnt szült, a bűn pedig teljességre jutván, halált nemzett. Ez a sorrend: kívánság, bűn, halál. Tehát, ha el akarom kerülni a bajt, akkor már a kívánságot kerüljem el és fojtsam el magamban.
Különben sem lehetek boldog ember, ha mindig azt kívánom, ami a másé, ha irigy vagyok. Képzeljétek el, hogy valakinek van egy biciklije, és nagyszerűen tudna járni biciklivel iskolába vagy a munkahelyére, mert jó a bicikli. De a szomszédjának motorbiciklije van, és minden napját megkeseríti az, hogy neki miért nincs és miért van a szomszédjának. Irigyli, s az irigység tönkreteszi a biciklizése perceit. Aztán eljön az idő, hogy ő is tud venni egy motorbiciklit. Igen ám, de a szomszédja már vett egy autót. És akkor nem tud boldogan járni a motorbiciklivel, mert mindig az gyötri, hogy miért van a másiknak autója. Végül neki is sikerül venni egy autót. Igen ám, de a másik közben már egy sokkal modernebb autót vett, és egy szép házat is épített. És akkor nem tud járni békében az autójával, mert az bántja, hogy miért van a másiknak modernebb autója, s miért van már háza is. Az irigység nemcsak megfogan és bűnt szül, hanem tönkreteszi a lelkiállapotunkat is. A háború után, amikor nagyon nagy szegénység volt, mint diákok internátusban laktunk, és nagyon ritkán kaptunk valami húsos ételt. Voltak gyermekek, akik nem tudtak nyugodtan enni, mert mindig a mások tányérját figyelték, hogy nem jutott-e nekik nagyobb darab hús, és ezért voltak boldogtalanok. Mások pedig nyugodtan ettek. A nem irigy embert nem bántja, hogy a másiknak motorbiciklije van, nyugodtan biciklizik, és élvezi a biciklizés perceit, és hogyha neki is motorbiciklije lesz, hálát ad a jó Istennek, és nem irigyli, hogy a másiknak már autója van. Gondolja, majd egyszer lesz nekem is. Boldogan jár a motorbiciklijével, és aztán majd boldogan jár az autójával, és az egész életét boldogságban tölti. Az irigy ember pedig nem tud enni azért, mert a másiknak nagyobb hús jutott, nem tud boldog lenni azért, mert a másikat boldogabbnak látja, és így tönkreteszi a saját életét. Az irigység nemcsak mások ellen való bűn, önmagunk ellen való vétek is.