Címlap

123. kérdés: Melyik a második kérés?

Felelet:
„Jöjjön el a te országod.” Azaz úgy igazgass minket Igéddel és Lelkeddel, hogy neked napról napra inkább engedelmeskedjünk.

Tartsd meg és növeljed Anyaszentegyházadat, rontsd meg a Sátánnak munkáit és minden hatalmát, amely ellened feltámad, s tégy hiábavalóvá minden gonosz tervet, melyet a te szent Igéd ellen sző, míg végre teljességre jut országlásod, mikor te lész minden mindenekben.
Itt két dologra gondolunk. Az egyik az Úr Jézus visszajövetelével kapcsolatos, amit az idők végén várunk. Amikor elmondjuk a Mi Atyánkot, akkor mindig arra gondolunk: készítsen fel bennünket Isten arra, hogy ha az Úr Jézus váratlanul visszajön, akkor mi az övéinek találtassunk, és számunkra az üdvösséget hozza. Kívánjuk azt, hogy visszajöjjön, hogy a világon ne uralkodjon többet a hazugság, az erőszak, a gyűlölet, a háború, a tömegsírok világa szűnjön meg, uralkodjon a szeretet és Isten akarata. A másik vonatkozásban arra az igére gondoljunk, amit az Úr Jézus mondott, hogy „az Isten országa sem nem itt van, sem nem ott van, hanem a ti szívetekben van” (Lk 17,20–21). Amikor tehát azt imádkozzuk, hogy jöjjön el az Isten országa, akkor nem csak arra gondolunk, hogy jöjjön a földre vissza az Úr Jézus, hanem arra is, hogy jöjjön el az Ő országa a mi szívünkbe is, hogy legyen bennünk több alázat, szeretet, bocsánat, jóság. Hogy igazán Isten igazgasson minket Igéjével és Lelkével, és mi engedelmeskedjünk neki, és anyaszentegyházunk növekedjen, csakugyan Isten országának a hordozója legyen, szeretet sugározzon ki belőle, és Isten gátoljon meg minden gonosz tervet, ami az Ő igéje ellen és az anyaszentegyház ellen támad.