Címlap

6.20 Kisköri konfirmandus találkozók programja

Kisköri konfirmandus találkozók programja(TERVEZET a kikonfirmálódás ellen)
Cél: a Mátravidéki kiskörben szeretnénk a lassan 8 éve tartó kisköri presbiteri konferenciák áldásait átadni fiataljainknak. Ismerjék meg ők is egymást, alakuljanak barátságok, és épüljenek egymás hite által. Tanuljunk együtt presbiterek, konfirmandusok biblikus értékeket, közben énekeljünk, dicsérjük ISTENT.
Érezzék otthon magukat a kiskörben is konfirmandusaink.
Minél fiatalabb korban ismerjék meg a megváltót,
az ÚR JÉZUS KRISZTUST.
Érezzenek rá, hogy nincsenek egyedül, hogy kis barátaik hasonló problémákkal küszködnek a másik gyülekezetekben is. Érezzék meg egy kiskör erejét, ahol sok értéket kaphatnak abból, amit ISTEN az Ő ajándékaiból adott egy-egy gyülekezetnek. A 12 gyülekezetből épült kiskör egy olyan szeretetből épített gyümölcsöskert, ahol mindig érik valamilyen gyümölcs, amit együtt élvezhetünk.(Gal 5.22). A működő kiskör a református egyház egyik legegészségesebb, leghatékonyabb missziós közössége. Ezt mutatta az első kisköri konfirmandus találkozó Pécelen, ahova meghívtuk a 12 templom konfirmandusait és konfirmandus „osztályfőnökét”, akik ezt a korosztályt szerető, a fiatalok nyelvén értő presbiterek a gyülekezetekből. Pécelen egy órán keresztül, a konfirmandusok és kísérőik gyülekezetenként bizonyságot tettek, mit jelent, mit jelentett nekem a konfirmáció. Egy ISTENTŐL áldott alkalom volt.
Ennek az alkalomnak a továbbgondolása az alábbi programjavaslat.

A találkozzunk negyedévenként. Így 3 évenként jutna egy alkalom, egy napos program egy gyülekezetre. Javasolt, hogy a programot szervező bizottság tagjai legyenek a lelkipásztor testvéreken kívül a konfirmandus „osztályfőnökök” is.
a **-gal jelöltekkel kellene talán kezdeni.(szeretettel ajánljuk másoknak is)
1. Gyülekezet + progr.szervező TÉMÁK IGE+ gyakorlati kérdések
2. D KISALAG
…………………. Biblikus festészet,
( Gaál Évát be lehet vonni) Kirándulás a Déri múzeumba, Debrecenbe.
Imhol az ember! Ján.19.5
3. 2 GÖDÖLLŐ
……………………

LÍCEUM……………………. Ifjúsági istentisztelet

Előkészítő a Liceumba
A testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma
1.Kor 6,19 (Vácszentlászlói réten, bográcsolással, focival egybekötve.)
(előkészítő, akik a Líceumba szeretnének tanulni)
4. 3 VERESEGYHÁZA **
……………………………… Minél előbb fogadd szívedbe JÉZUST! Az örömhír klub gyakorlata,
Gyermek evangelizáció, Luk.18.15-17
5. 4 ŐRBOTTYÁN
…………………………….. Diakónia, a család, hangszeres zene, Péld.22,22-23 Családi nap, karácsonykor idősek látogatása Ismerkedés a szeretet otthonnal
6. 5 HÉVIZGYÖRK

……………………………… Vendégszeretet (rétes)
A lányok segítenek elkészíteni a szeretetvendégséget Lányszerepek, Zsoltár 144,12
vendégszeretetre tanítás, a férfi és a női szerep különbözősége.

7. 6 HATVAN
……………………………… Templom és a város kapcs. Hangszeres zene Elhívás, elküldés Luk .5.27 , Márk 28.18-20
Városi misszió
8. 7 SZADA **
………………………………. Gyümölcstermesztés
(oltás, szemzés tanulás),
Hivatásválasztás Fiúszerepek, Zsoltár 144,12
Szőlőtő, szőlővessző Ján 15.1-10

9. 8 FÓT **
……………………………. Filmklub. Párválasztás Jelenések könyve, Jeremiás film vetítés,
Hogyan közölte ISTEN igéjét az emberrel?Jel.1.1-2
10. 9 GYÖNGYÖS
…………………………. Természet szeretete Kirándulás a Mátrába, természet óvása, környezetünk óvása I.Móz.2.15
11. 10 ISASZEG

……………………………….. Hazaszeretet, nagy költők istenes versei
minden konfirmandus egy istenes verset tanuljon meg.(összefogja:Liceum) …nemzeteknek….meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait. Apcsel 17,26
Nagy nemzeti ünnepeink méltó ünneplése, a magyar nyelv szeretete
12. 11 KISTARCSA

……………………………. Látogatás, nagyon fontos gyülekezeten belül az együttérzés, a betegekkel, gyászolókkal és a rászorultakkal …Tiszta és szeplő nélküli Isteistentisztelet…meglátogatni az özvegyeket és árvákat az ő nyomorúságukban… Jak.1.27
13. 12 PÉCEL **
……………………………… Kóruséneklés, legyenek gyülek.kórusok. Család. Dicsérjétek az Urat teljes szívből Zsolt111.1
Család evangelizáció a péceli templomban