Címlap

2. kérdés: Hány dolgot kell tudnod, hogy e vigasztalással boldogul élhess és halhass?

Felelet:
Hármat. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon váltatom meg minden bűnömtől és nyomorúságomtól. Harmadszor, hogy milyen hálaadással tartozom Istennek e megváltásért.

Tehát három dolgot kell tudnom.
Először: Hogy bűnös vagyok.
Másodszor: Hogy Jézus Krisztus megváltott az én bűnömtől és nyomorúságomtól (tehát nem én váltom meg önmagamat, hanem ő vált meg engem).
Harmadszor: Hálás kell hogy legyek Istennek.

Ez a három dolog, hogy bűnös vagyok, hogy Jézus Krisztus megváltott, s én hálából Isten szerint kell hogy éljek, olyan, mint egy háromlábú asztal. Ha az asztalnak az egyik lába hiányzik, akkor felborul. A keresztyén élet is ilyen: ha egyik ebből a háromból hiányzik, felborul. Lássuk meg, hogyan borul fel.
Ha nem tudom, hogy bűnös és nyomorult vagyok, akkor nagyképű, beképzelt ember lesz belőlem. Mindenkit megkritizálok, leszólok, magamat tökéletesnek képzelem. Olyan leszek, mint a farizeusok voltak az Újszövetségben. S az lesz a legnagyobb bűnöm, hogy képtelen vagyok meglátni: én is csakolyan bűnös vagyok, mint a többi ember.
Mi történik, ha nem tudom, hogy Jézus Krisztus megváltott minden bűnömtől és nyomorúságomtól? Ha csak a bűneimet látom, és azt, hogy nem tudok tökéletes lenni, akkor kétségbeesett ember leszek. Elvesztem a reménységemet, mert tudom, hogy bűneimért büntetést érdemelek, s reszketve várom az Isten ítéletét. Elfelejtkezem arról, hogy Isten szeret, Jézus Krisztusban utánam jött és nekem megbocsát. Ezért nem leszek Isten szerinti ember, mert nem lesz a szívemben a Krisztus megváltásának az öröme. Szomorú, kétségbeesett ember leszek.
Mi történik, ha tudom azt, hogy bűnös vagyok és Jézus Krisztus megváltott, de nem tudom azt, hogy milyen hálaadással tartozom Istennek ezért a megváltásért? Akkor arra gondolok, hogy bűnös vagyok, de Isten Jézus Krisztusért megbocsát, s ezért nyugodtan megint vétkezem. Újra bocsánatot kérek és újra vétkezem, mert megbocsát Isten, s így komolytalanná teszem egész keresztyén életemet, s a végén már nem is bocsát meg Isten, mert ő csak azoknak bocsát meg, akik harcolnak a bűneik ellen, és akiknek szívében látja az őszinteséget, a bűn elleni harcot s az Isten iránti hálát.
Ismertem egy embert, aki nagy keresztyénnek tartotta magát, csak éppen megcsalta a feleségét. Aztán megbánta. Sírva bánta meg. Bocsánatot kért Istentől és a feleségétől, s miután nagyon boldogan úgy érezte, hogy mindkettőtől megkapta a bocsánatot, a következő héten megint megcsalta a feleségét, és ez így ment tovább. Így nem lehet. Isten teljes bűnbocsánatot ad nekünk, de bűneinkből teljes megtérést is kér tőlünk.
Vigyázzatok azért, hogy ez a három megmaradjon az életetekben. Ez a keresztyén élet háromlábú asztala.
Bűnös vagyok.
Jézus Krisztusért bocsánat vár Istennél
Teljes erőmmel úgy kell élnem, hogy megmutassam az Isten iránti hálámat.
Ha az egyik is hiányzik e háromból, fel fog borulni az életetek. Ezért a Káté első része az ember nyomorúságáról, második része az ember megváltásáról, a harmadik az ember háládatosságáról szól.