Címlap

5. kérdés: Megtarthatod-e tökéletesen mindezeket?

Felelet:
Semmiképpen nem; mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és felebarátom gyűlölésére.

Az első kérdésben arról beszéltünk, hogy milyen szép Isten szerint szeretetben élni. De most itt arról van szó, hogy természet szerint hajlandó vagyok Isten és felebarátom gyűlölésére. Az emberrel, az egész emberiséggel valami történt. Megromlottunk, elromlottunk, elromlott a természetünk. Nézzétek meg, hogy mindig ott van az emberi természetben az Isten és felebarát gyűlölése. Mikor az emberek káromkodnak, milyen csúnyán tudják szidni Istent. Ha ráüt egy kalapáccsal valaki a kezére és nem éri fel ésszel, hogy ő volt figyelmetlen, azért is Istent szidja. Menjetek ki az utcára, hallgassátok meg az emberek beszédét, hogy milyen semmiségek miatt milyen trágár szavakkal káromolják Istent, és még csodálkoznak, hogy Isten nem segíti meg őket. Az egész világ történelme, a népek egymás iránti gyűlölködése, a tömegsírok, az ártatlanul kivégzett emberek ezrei, az egymást pusztító háborúk, az emberek, sőt a rokonok közötti veszekedések mind arról beszélnek, hogy hajlandók vagyunk felebarátaink gyűlölésére.