Címlap

6. kérdés: Hát Isten az embert ily gonosszá és fonákká teremtette?

Felelet:
Nem; sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette, azért, hogy az ő teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse és örök üdvösségben vele éljen, őt dicsérje és magasztalja.

A Szentírásban azt olvassuk, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Ez azt jelenti, hogy igazságban és szentségben teremtette, azért, hogy Istent igazán megismerje, szívből szeresse, és örök üdvösségben vele éljen, Őt dicsérje és magasztalja. Ez lett volna az embernek a sorsa: örök öröm Isten mellett.