Címlap

11. kérdés: De hát Isten nem irgalmas?

Felelet:
Bizonyára irgalmas, de igazságos is. Ennélfogva igazsága megköveteli, hogy az ő szent felsége ellen elkövetett bűnt méltó, azaz testi és lelki örök büntetés sújtsa.

Tehát Isten irgalmas, de igazságos is. Isten irgalmasságát és igazságosságát Jézus Krisztus keresztfán való szenvedésében látjuk. Erről lesz szó a Káté második részében, az ember megváltásáról szóló részben.