Címlap

14. kérdés: Hát bárki, aki csak teremtmény, megfizethet-e miérettünk?

Felelet:
Egy sem. Először azért, mert Isten nem akar más teremtményt megbüntetni az ember bűnéért. Másodszor, mert teremtmény nem viselheti el Isten bűn ellen való örök haragjának súlyát, sem másokat attól meg nem szabadíthat.

Kérdés tehát az, hogy meg tudunk-e szabadulni valami másnak a feláldozásával. Pl. egy állat megfizethet-e? Nevetséges lenne azt gondolni, hogy megfizethet. Megölni pl. egy kutyát azért, hogy szenvedjen a mi bűneinkért, ez egész gyermekes gondolkozás lenne. Igaz, hogy az Ószövetségben minden évben elvégezték a bűnért való áldozatot, amikor feláldoztak egy bárányt vagy kost a bűnökért. Innen is származik az a kifejezés, hogy bűnbak. A zsidó főpap jelképesen rárakta a népnek a bűneit és aztán megölték a nép bűnei miatt a kost. Ezt minden évben meg kellett csinálni. Ennek azonban volt egy másik jelentése: előre mutatott Jézus Krisztusra, aki majd valóban el tudja hordozni a mi bűneinknek a büntetését. Mi azonban mást nem büntethetünk a mi bűneinkért, és egy teremtmény sem tudná elviselni az Isten bűn elleni haragját, és egy másik ember sem tudna mihelyettünk szenvedni, hiszen a másik ember önmagát sem tudja megváltani.