Címlap

15. Kérdés: Milyen közbenjárót és megváltót kell tehát keresnünk?

Felelet:
Olyat, aki valóságos és igaz ember, mindazonáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz egyszersmind valóságos Isten is.

Valaki olyan tud csak bennünket megváltani, aki bűntelen, aki önkéntesen elvállalja bűneink büntetését, és akinek hatalma van megváltani bennünket. Ezért tökéletes embernek kell lennie, aki azonban ennél nagyobb is, akinek isteni természete van.