Címlap

17. kérdés: Miért kell neki egyszersmind igaz Istennek is lennie?

Felelet:
Hogy istenségének erejéből Isten haragjának terhét mint ember elhordozza, és az életet visszaszerezhesse és ajándékozhassa.
Mert senki más nem tudja nekünk bűneink bocsánatát és az örökéletet ajándékozni, csak Isten.