Címlap

19. kérdés: Honnan tudod ezt?

Felelet:
A szent evangéliumból, melyet Isten maga először a paradicsomban jelentett ki, azután a szent pátriárkák és próféták által hirdettetett, az áldozatok és a törvény más ceremóniái által példáztatott, végre pedig az ő egyetlenegy Fia által beteljesített.

A szent evangéliumból (a Bibliát másképpen Evangéliumnak is hívjuk; Evangélium azt jelenti magyarul, hogy örömüzenet), amelyet Isten maga először a paradicsomban jelentett ki. Emlékezünk még a vallásórákra. Amikor az első emberpár bűnbe esett, akkor Isten megbüntette, kiűzte őket a paradicsomból, de megígérte, hogy el fogja küldeni majd azt, aki asszonytól születik, és a kígyó fejére tapos, a kígyó pedig a sarkát mardossa. (Elolvasandó a Bibliából 1Móz 3,14–15 verse.) Ez volt az első Úr Jézus eljöveteléről szóló ígéret. Asszonytól született a földre, Szűz Máriától és a kígyó fejére taposott. Tudjuk, hogy a Szentírásban a kígyó mindenütt a Sátánt jelenti. Krisztus a kígyó fejére taposott, mert kiűzte a gonosz lelkeket az emberekből, Istenhez vezette őket, megtisztította az emberek szívét és új életet adott nekik. A kígyó fejére taposott, a kígyó pedig a sarkát marta meg. Hol marta meg a kígyó az Úr Jézust? A kereszten. Halálra marta a kereszten. Ez volt a Szentírás első ígérete, amit a paradicsomban jelentett ki Isten. Ezt hirdették a szent pátriárkák és próféták. Kik voltak a pátriárkák, az ős atyák? Ábrahám, Izsák, Jákób, József. Ábrahámnak azt ígérte Isten, hogy benne áldatnak meg a föld minden nemzetségei, s az ő magvából fog származni majd az, aki áldást hoz az egész földre. S az Úr Jézus az ő magvából származott, az ő leszármazottjai közül való volt. A próféták hirdették (elolvasandó Mik 5,2–4, És 11,1–5, 53,1–9, Zak 11,11–13), hogy hol fog megszületni, mi történik vele. Aztán példázták az áldozatok és a törvény más ceremóniái által. Beszéltünk az elébb a bűnbakról, aminek jelképesen a fejére rakták a nép bűneit, és feláldozták az oltáron. Ez is az Úr Jézust példázta, aki jönni fog, hogy elvegye a bűnök büntetését. Ezért mondja a Káté: Végül mindez beteljesedett az Ő egyetlenegy Fia által, vagyis az Úr Jézus által. Erről a beteljesedésről szól a Káté, és ennek a következményeiről.