Címlap

20. kérdés: Mindenek üdvözülhetnek-e Krisztus által, akik Ádám által elvesztek?

Felelet:
Nem mindenek, hanem csak azok, akik igaz hit által őbelé oltatnak és minden jótéteményét magukhoz kapcsolják.
Ádám által bejött a bűn a világba, és mindenki bűnös, de Krisztus által bejött a bocsánat a világba, mert Ő megfizetett a mi bűneinkért. Akkor most már mindenki üdvözül Krisztus által? Mindenki bejut az örökéletbe? Mit gondoltok: igen vagy nem? A Káté azt mondja: Nem mindenek, hanem csak azok, akik igaz hit által Krisztusba oltatnak. Mit is jelent az, hogy Jézus Krisztusba oltatni? Tudjátok, hogyan oltják a szőlőt vagy a gyümölcsfát?

Az ágat egy bizonyos helyen levágják, az oltványt hozzáillesztik az alanyhoz, és a kettőt jól öszszekötözik, s mindaz a nedv, ami az ágban keringett, most már átmegy az oltott ágba is, s a kettő összeforrik teljesen. Az alanynak az energiájával termi a jó gyümölcsöt. A vadszőlőbe így lehet beleoltani mondjuk a muskotályt, s lesz belőle illatos, finom szőlő. Ha nem oltották volna bele, akkor szinte ehetetlen vadszőlőt termett volna. Éppen így vagyunk mi is: Krisztusba oltatunk hit által. Ahogy a kés által és a rafia által elvégzi az oltást az, aki ért hozzá, s egészen más lesz a gyümölcse annak a növénynek, mint ami eddig lett volna, éppen így hit által Isten elvégzi bennünk azt, hogy Krisztusba oltassunk, és Krisztus igéje, energiája, bocsánata, szeretete jöjjön a mi életünkbe, és teremjünk az Ő kegyelméből szerinte való gyümölcsöt. Ezért csak azok üdvözülnek, akik Krisztusba oltatnak, akik bekerülnek az Ő vérkeringésébe. Ez csak hit által történhet, mert csak hit által lehet Őt megfogni, megtapasztalni. De hát vajon nem igazságtalan Isten, hogy csak azok jutnak be az örökéletbe, akik hit által Krisztusba oltatnak, és minden jótéteményeit magukhoz kapcsolják?
Képzeljétek el, hogy valaki fuldoklik egy folyóvízben, és a partról egy másik valaki utánadob egy kötélre kötött mentőövet, és kiált neki, hogy fogja meg. Ha az illető megfogja a mentőövet, akkor kihúzzák a partra és életben marad, de ha magát olyan okosnak, bölcsnek, nagyszerűnek képzeli, hogy neki nincs szüksége segítségre, és kikacagja azt, aki a mentőövet dobta, és nem fogja meg, akkor elsüllyed, megfullad, meghal. Vajon ki a hibás? Aki a mentőövet dobta? Nem, mert benne teljes volt a szeretet és a segíteni akarás, és mindent elvégzett, hogy sikerüljön megmenteni azt az embert. A hibás az az ember volt, aki visszautasította ezt a mentőövet és nem fogta meg.
Lelki értelemben véve mindannyian egy ilyen folyóban fuldoklunk. Ezt a folyót úgy hívják, hogy bűn és halál. Mindannyian bűnösek vagyunk, és mindegyikünknek egyszer meg kell halni. Nem tudjuk, hogy mi jön még az életünkben, de az a legbiztosabb, hogy egyszer meg kell halni mindegyikünknek, édesanyánknak, édesapánknak, majd a társadnak is, neked is. Isten azonban dobott egy mentőövet. Ki ez a mentőöv? Jézus Krisztus. És Isten azt mondja: Fogd meg, higgy benne, kapcsold magadhoz, és általa én kihúzlak a partra. A bocsánat partjára, az örökélet partjára. Nem fogsz megfulladni, nem fogsz elveszni, vár rád az élet. Van, aki megfogja ezt a mentőövet, és megmenekül. Van, aki magát olyan okosnak, bölcsnek, nagyszerűnek képzeli, hogy kikacagja Istent, Jézus Krisztust, a hitet, és nem fogja meg a mentőövet, és elvész. Isten a hibás, ha elvész? Nem. Isten reád bízza, hogy fogd meg a mentőövet, s ha megfogod, megmenekültél, s ha visszautasítod, akkor nincs senki segítséged, akkor elvesztél. Isten azért adta Jézus Krisztust, azért adta az Anyaszentegyházat, azért adta a vallásórák, konfirmációk alkalmait, az istentiszteleteket, hogy többet figyeljünk reá és tudjuk megfogni a mentőövet. S amikor konfirmálunk, arról teszünk bizonyságot, hogy mi megfogtuk a mentőövet, és hogy a Jézus Krisztuséi vagyunk.