Címlap

21. kérdés: Mi az igaz hit?

Felelet:
Az igaz hit nemcsak oly biztos ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő Igéjében nekünk kijelentett, hanem azon felül még az a szívbéli bizodalom is, melyet Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus érdeméért.

A hit által tudjuk megfogni a mentőövet, Jézus Krisztust. A Káté két dolgot mond a hitről, s ehhez hozzákapcsolhatjuk a harmadikat is. Először az igaz hit biztos ismeret. Ahhoz, hogy hinni tudjak, kell tudnom azt, hogy miben higygyek. Ahhoz, hogy hinni tudjak Jézus Krisztusban, kell tudnom a Jézus Krisztus történetét, tanítását, a Szentírásban lévő isteni üzenetét. Ezért tanuljuk a Kátét.
Azonban ez nem elég. A Kátét nem csak ésszel kell megtanulni, a Kátét szívvel is meg kell tanulni. Ezért az igaz hithez hozzátartozik a szívbeli bizodalom is. Az a szívbeli bizalom, hogy nemcsak elmélet az, hogy Isten megbocsát az embereknek, és bizalom abban: nemcsak másnak, hanem nekem is megbocsát. Nekem is igazságot, üdvösséget és örökéletet ajándékoz az Ő kegyelméből, Jézus Krisztusért. Ez valami olyasmi, hogy nem elég tudnom azt, vannak szüleim, van édesanyám, ha közben mindennap remegve gondolok arra: ad-e nekem ebédet? Ha igazán szeretem édesanyámat, és tudom, hogy szeret engem, akkor biztos vagyok abban, hogy fogok kapni ebédet. Éppen így vagyunk az Úr Istennel is. Bizonyosaknak kell lennünk abban, hogy szeret bennünket. Szeretetének a jele, hogy elküldte értünk Jézus Krisztust. Szeretetének a jele az, hogy ti most itt vagytok és róla beszélünk, mert Ő gondoskodott arról, hogy ez mindig így legyen, mindig halljanak róla az emberek.
A harmadik, amit később mond el a Káté, az, hogy nem elég ismerni az Igét, Jézus Krisztus tanítását, nem elég bíznunk benne, hanem szeretni és követni is kell őt. Azt mondta egyszer az Úr Jézus: nem az megy be a mennyeknek országába, aki azt mondja Istennek: Uram, Uram, vagyis aki csak beszél, hanem aki cselekszi a mennyei Atya akaratát. Majd meglátjátok a Káté végén: az igaz hithez hozzátartozik az is, hogy cselekedjünk, ne csak nagy szavakat mondjunk, és ne csináljunk semmit, hanem az életünk bizonyítsa azt, hogy valóban hiszünk Istenben.

Összefoglalás:
A hit Istenről való tudás és belé vetett feltétlen bizalom és neki való engedelmesség.