Címlap

22. kérdés: Mit kell hinnie a keresztyén embernek?

Felelet:
Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, s amit a mi közönséges és kétség nélküli keresztyén hitvallásunk tételei az Apostoli Hitvallásban összefoglalva tanítanak.

Azt kell hinnünk, amit nekünk az evangélium ígér, vagyis ami a Bibliában van. A Biblia tanítását nagyon röviden összefoglalja az Apostoli Hitvallás. Azért hívják Apostoli Hitvallásnak, mert a hagyomány szerint még az apostoli időkből, vagyis a keresztyénség első idejéből származik. Ezt az Apostoli Hitvallást, másképpen a Hiszekegyet, megtaláljátok minden keresztyén egyháznál. Ahogyan a Heidelbergi Kátét megtaláljuk minden református egyháznál, úgy a Hiszekegyet minden keresztyén egyház vallja. Káténk régi fordítása közönséges hitvallásnak mondja. Az új fordításokban már a közönséges szó helyett az egyetemest használjuk, mert közben a szavak jelentése változott. Közönséges és egyetemes azt jelenti, hogy általánosan elterjedt, mindenki által használt, mindenkié.