Címlap

24. kérdés: Hány részre oszlik az Apostoli Hitvallás?

Felelet:
Háromra: Az első szól az Atya Istenről és a mi teremtésünkről. A második a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról. A harmadik Szentlélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről.

Az Apostoli Hitvallás úgy kezdődik, hogy: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában. Az első része tehát az Atyáról, Istenről szól, aki mindent teremtett. A második bekezdés úgy kezdődik, hogy: Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. A második része tehát Isten Fiáról, Jézus Krisztusról szól, és mindarról, amit Jézus tett érettünk, vagyis a mi megváltásunkról. A harmadik része úgy kezdődik, hogy: Hiszek Szentlélekben. Ez a rész a Szentlélek Istenről szól és a mi megszenteltetésünkről, vagyis arról, hogy megváltásunk érdekében mit tesz velünk Isten.