Címlap

33. kérdés: Miért neveztetik Krisztus Isten egyszülött Fiának, ha mi is Isten fiai vagyunk?

Felelet:
Azért, mert egyedül csak Krisztus Istennek örök természete szerint való Fia; mi pedig őérette kegyelemből fogadtattunk Isten gyermekeivé.

Krisztus nem teremtetett, hanem született. Istentől jött, úgy, mint ahogy a napsugár a Napból. Mi kegyelemből fogadtattunk Isten gyermekeivé. Emlékeztek, mondtam példázatképpen, hogy egy gazdag édesapa gyermeke találkozik egy szegény, rongyos, éhes koldusgyermekkel. Megsajnálja nagyon ezt a szegény gyermeket, neki adja minden pénzét, felöltözteti, és hazaviszi a szüleihez, és azt mondja: Édesapám, én úgy megszerettem ezt a gyermeket, az én kedvemért engedd meg, hogy itt legyen a mi házunkban. Fogadjuk örökbe. És az édesapa, mivel jószívű, örökbe fogadja ezt a gyermeket. Ez a gyermek éppen úgy az apa házában nő fel, mint a másik gyermek, csakhogy mégis különbözik tőle. Nem az apa természet szerinti gyermeke, hanem csak egy örökbe fogadott gyermek. Éppen így vagyunk mi is Isten kegyelemből örökbe fogadott gyermekei Jézus Krisztusért.