Címlap

38. kérdés: Miért szenvedett Jézus Poncius Pilátus bírósága alatt?

Felelet:
Azért, hogy ő ártatlan létére világi bíró által ítéltessék el, és hogy ezáltal minket Isten kemény ítéletéből, amely reánk várt volna, megmentsen.

Poncius Pilátus ítélete rögzíti Jézus Krisztus ügyét a történelemben is. Hiszen Poncius Pilátus történelmi személy volt. A zsidó nép rosszakarata és Poncius Pilátus is benne volt az Isten terveiben, mert benne volt Jézus Krisztus elítéltetése, halála és azután feltámadása is. Ezért olvassuk az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv 4,27–28. versében: „Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghezvigyék, amiről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjék.”