Címlap

39. kérdés: Nagyobb dolog-e az, hogy ő megfeszíttetett, mint ha másnemű halállal halt volna meg?

Felelet:
Bizonyára nagyobb: mert ebből vagyok bizonyos, hogy ő azt az átkot, melynek terhe rajtam volt, magára vette: mert Isten a kereszthalált megátkozta.

Jézus Krisztusnak a legrettenetesebb halállal kellett meghalnia érettünk. Ezért van írva úgy a Gal 3,13. versében: „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk: mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ.” Hogy a legnagyobb elvetettség mélységeibe is utánunk tudjon jönni, ezért választotta Krisztus az átkozott halált, a kereszthalált. Azért, ha akármilyen szenvedésben lennél, gondolj arra, hogy Jézus még mélyebb szenvedésben volt, és meg tud érteni téged.