Címlap

42. kérdés: Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalnunk?

Felelet:
Mert a mi halálunk nem bűneinkért való megfizetés, hanem csak meghalás a bűnre nézve és átalmenetel az örökéletre.

A halál a bűn következménye. Ezért sokan azt mondhatják, hogy ha Krisztus meghalt a mi bűnünkért, akkor már nekünk nem kell meghalnunk. Valójában ez így is van, mert a mi halálunk átalmenetel az örökéletre. Az Úr Jézus azt mondta János evangéliuma 11,25. versében: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem soha meg nem hal.” Ha Jézus Krisztusé vagyunk, akkor tehát a mi halálunk csak átalmenetel az örökéletre. A testünk itt marad, a lelkünk Istenhez megy. Olyanforma ez, mint amikor átöltözünk, levetünk egy ruhát, ami itt marad a szekrényben, és felveszünk egy másikat. Az örökéletben felvesszük a másik testet. Erről majd később fogunk tanulni.
A haláltól félünk, mert számunkra ismeretlen dolog. Érezzük, hogy ítéletre kell mennünk Isten elé. Azonban ha már engedtük magunkat e földön megítéltetni, bűneinket megvallottuk, bocsánatot kértünk értük, a Jézus Krisztuséi vagyunk, benne hiszünk, és szeretjük őt, akkor a haláltól nem kell félni. A földi élet az örökélet előszobája. A halál átalmenetel egy ajtón az előszobából az igazi otthonba. Az első keresztyének azért tudtak Jézus Krisztusért minden üldözést elszenvedni, amikor élve meggyújtották vagy amikor az oroszlánok elé vetették őket, mert tudták, hogy a halállal nem fejeződik be minden, hanem akkor kezdődik igazán az igazi élet.