Címlap

Presbiteri találkozó

 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,
 
2013 február 10.-ére 15 órára
a péceli templomba,
Ézsaiás 57.15.
 
15.00 A gyülekezet kórusa énekel.
15.10. Köszöntés. Áhítat. A bűnbánati Istentiszteletek szükségessége a tékozló fiú alapján.
Tariska Zoltán lp.
15.30. Két kiskonfirmandus káté kérdés- felelet olvasása XXXVII. Úrnapja
15.35 Bibliaiskola. Hóseás Jóel, Ámósz Sebestyén Győző lp.
16.10 Mikor éltek? Miről szóltak? Jézusra való utalásuk. Igék, amelyeket jó megtanulni e
három könyvből.
Hóseás Gyöngyös
Jóel
Hévizgyörk
Ámosz Hatvan
16.20 Szeretetvendégség
16.50 Erkölcstan vagy hittan és erkölcstan? Hogyan készüljünk a kötelező erkölcstan vagy
hittan és erkölcstan bevezetésére? Mi a presbiterek dolga? Dr. Szilágyi Sándor Presbiteri Szöv.
főtitkára
17.20 Kérdések az előadóhoz
17.40 Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből
17. 55 Bejelentések
18.00 Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával
Áldás
 
Pécel, 2013-01-02
 
Áldott, aki jön az ÚR nevében !
 
A rövid szolgálatok 5-6 perc időtartamúak, ez egy normál tempóban felolvasott A4 oldalt jelent 12-es betűnagyságot feltételezve. Ezt kérjük betartani, mert sok jogos kritika ér bennünket a jelölt idő túllépése miatt. Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy minden alkalommal presbiter testvérek fele jöjjön el és ezt a gondnokok osszák be. Rögzítsék írásban az 5 alkalom névsorát és az első alkalommal Pécelen adják át vállalásukat Margit István egyházmegyei gondnoknak. A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. 2013-ban az egyházkerület is kiemelten kezeli a presbiterképzést.
Kérjük a lelkipásztor testvéreket segítsék a felkészülést, a presbiteri konferencia előtt egy presbiteri bibliaórán legyen téma dióhéjban a meghívó tartalma minden presbitériumban!
 
Lelkipásztor
 
gondnok
 
Esperes
 
egyház megyei gondnok
 
 
 
A presbiterképzés tematikája az Északpesti Református Egyházmegye Mátravidéki kiskörében a 2013. esztendőre