Címlap

Presbiteri találkozó

 

EMELJÜK MAGASRA A BIBLIÁT!

A Biblia Istentől ihletett, tükör, ami megítél, életvezetést ad, belőle se elvenni, se hozzátenni nem szabad. Központi személye: Jézus Krisztus.

Minden, ami a földi élethez és az üdvösséghez kell, azt megtalálhatod benne.

 

 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a következő presbiteri találkozóra,

2013 március 17.-re 15 órára

a Fót-Kisalagi templomba,  

Ézsaiás 57.15.

Program:

 

15.00 A gyülekezet kórusa énekel.

15.10. Köszöntés. Áhítat. Az irgalmas samaritánus alapján a gyülekezeti diakónia fontossága. Mezei Tibor lp.

15.30. Két kiskonfirmandus káté kérdés- felelet olvasása XXXVIII. Úrnapja

15.35  Bibliaiskola. Abdiás, Jónás,  Mikeás   Fukk Lóránt lp.

16.10   Mikor éltek? Miről szóltak? Jézusra való utalásuk.

            Abdiás     Kistarcsa

            Jónás      Mogyoród

            Mikeás     Csömör

16.20  Szeretetvendégség

16.50  A pedagógusok, tantestületek megszólítása az erkölcstan vagy hittan és erkölcstan oktatással  kapcsolatban?       Dr. Judák Endre

17.20  Kérdések az előadóhoz

17.30  Mi mit tervezünk Hévizgyörkön és Veresegyházán, hogy minél többen a Hit és erkölcstant válasszák?

17.50  Bizonyságtétel a fogadó gyülekezetből

18.10  Bejelentések

18.15   Imaközösség a helyi gondnok záró imádságával

  Áldás

 

  Hatvan, 2012.április 1

 

Áldott, aki jön az ÚR nevében !

 

      A rövid szolgálatok(5-6 perc), ez egy normál tempóban felolvasott A4 oldalt jelent 12-es betűnagyságot feltételezve. Ezt kérjük betartani, mert sok jogos kritika ér bennünket a jelölt idő be nem tartatása miatt.

     Kérjük a presbitériumokat, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig legalább a presbiter testvérek fele jöjjön el  egy –egy alkalomra és ezt a gondnokok osszák be.

 Rögzítsék írásban az 5 alkalom névsorát és az első alkalommal adják át vállalásukat Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének.  A képzésben való kötelező részvételre egyházmegyei határozat van. ( Egyházmegye elnöksége)

    Sajnálattal jelentjük, hogy a kért névsorokat a gyülekezetek gondnokai nem adták át Bihari Györgynek, a Presbiteri Szövetség megyei elnökének. Kérjük ezt Hatvanban pótolják. Ezzel a presbiteri  elkötelezettséget és az ismeretek fontosságát szeretnénk előmozdítani.  

    Kérjük a lelkipásztor testvéreket segítsék a felkészülést, a presbiteri konferencia előtt egy presbiteri bibliaórán legyen téma dióhéjban a meghívó tartalma minden presbitériumban!

 

    Lelkipásztor                                              gondnok