Címlap

Hittan és erkölcstan vagy erkölcstan, melyiket válasszam?

Akiknél nem egyértelmű a választás, hogy erkölcstanra vagy inkább hittanra írassam a fiam/lányom, azokhoz szeretnék 70 évemmel felebaráti módon szólni, mint édesapa, nagyapa, tanár. (Az a felebarát, akit egy adott alkalommal rád bíz ISTEN és most nekem ön az, kedves olvasó.) Vannak olyan kérdések, idők az ember életében, amikor tanácstalan és szívesen kérne,

várna tanácsot valakitől, de nem kap. Vagy ha kap, a válasz nem egyértelmű és így továbbra is döntésképtelenek maradunk. De a határidő egy kegyetlen dolog, nincs tekintettel a bizonytalanokra, dönteni kell, ha nem döntünk valahol, döntenek helyettünk.
Egy ilyen döntési lehetőség lesz, hogy hittanra írassam–e gyermekemet erkölcstan helyett, vagy ne? Ez olyan egyszerűnek tűnik először. De ha tudod, ha nem kedves embertársam, ez egy vészesen komoly dolog. Komolyabb egy halálos betegségnél.
Kérem, hogy ezt elmondhassam, egy kis időre tegyen félre mindent, helyezze kényelembe magát és gondolkozva olvassa végig ezt a kis írást!
Azt biztosan tudjuk, mi keresztyének, hogy a legfontosabb határidő az ember életében a halál. Idejét nem tudjuk, de ez mindenkit elér, és nem mindegy, ki hová jut azt követően. A keresztyén ember Bibliára alapozott hite szerint van örök élet. De ahhoz, hogy oda eljuthassunk meg kell ismerni Isten fiát, az Úr Jézus Krisztust. Nekem is, gyermekeimnek is, ha együtt szeretnénk lenni az örökkévalóságban. Istennek nincsenek unokái, csak fiai. A szüleim érdeme nem elég az örökkévalósághoz.
Ha ismeretem van, csak akkor tudok bölcsen dönteni, hogy mit válasszak?
Ezt az ismeretet gyermekeink hittan tanulással szerezhetik meg.
Most alkalmunk van, ez egy minősített idő kedves felebarátom, hogy gyermekeink fogékony korban megismerhetik a Biblia tanítását, amely Isten kijelentéséről, teremtő munkájáról, szeretetéről és kegyelméről szól. Megismerhetik gyermekeink karácsony, nagypéntek, húsvét, pünkösd valóságos eseményeit, lelki életünk nagy csodáival teli történeteit, amelyek összekötik a látható világot a láthatatlannal. Ezek lényege, hogy Isten gondoskodó szeretetével az embert örök életre akarja segíteni és nem akarja, hogy bárki elvesszen. Ha ezeket nem ismerik meg gyermekeink, nem is tudhatják, hogy léteznek. Nem is tudhatja a gyermek, hogy az örök élet ajándékát, hogyan fogadhatja el ISTENTŐL?. Ezt a Biblia tömören így fejezi ki: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki (tehát személyesen) hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” Ján.3.16 A bibliai történeken keresztül megismerem az Istennel élő ember mindennapjait, motivációit, döntéseit, cselekedeteit. De megismerem az istentelen világot is. Valamelyikbe tartoznom kell. Nincs más alternatíva.
 
Ezek így vannak a Bibliában:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” - mondja
JÉZUS. Ján.14.6
Aki nem döntött az ISTEN egyszülött Fia mellett, az is egy választás. Szomorú, de az örök halál választása. Ezt a döntést így tárta Mózes az Isten népe elé, és így tárja ma elénk is: „ Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod; hogy szeresed az Urat, a te ISTENEDET és hogy hallgass az ő szavára.” 5 Móz.19,20. Az erkölcstan, ami nélkülözi ISTENT olyan, mint a homokra épített ház, nincs alapja. Csak viselkedésformákat tanít, csak a földi koordinátákban mozog.
 
A magyar jövő a szülők és a pedagógusok szívében, az Önök szívében van elrejtve!
 
Remélem, segítettem a döntésében.
 
Tisztelettel:
Dr. Judák Endre, nyug. egyetemi docens
a Magyar Református Presbiteri Szövetség képzési titkára